login

O společnosti

Společnost RSE Project s.r.o. vznikla v roce 2012. Její hlavní činností je řešení bezpečnosti silničního provozu pomocí návrhů, projektů, konzultací, auditů bezpečnosti nebo bezpečnostních inspekcí. Provádíme rozbory nehodových lokalit,  kontrolu funkčnosti dopravního značení, zařízení, záchytných systému a ostatního vybavení pozemních komunikací, spolupracujeme na diagnostikách vozovek.

 

RSE Project s. r. o. provádí odbornou pasportizaci a posouzení stavu nejen komunikací a dopravních značení, ale i svodidlových systémů a příslušenství komunikací. Oproti  běžných nabídek na trhu nabízíme odborné posouzení stavu uvedených zařízení. Ke zjišťování stavu komunikací používáme nejen povrchové posouzení, ale i hloubkové nedestruktivní, a to pomocí georadaru. Dopravní značení posoudíme z hlediska funkčních parametrů, svodidlové systémy odborně a detailně zaevidujeme, pasportizujeme závady a navrhneme opravná opatření i s vyčíslením odhadu nákladů na opravu. Správce komunikací tak získá více, než běžnou, strohou a nutnou majetkovou evidenci, ale získá přidanou hodnotu v přehledu neshod, a to v selektovatelné databází s detailní dokumentací závad. Výstup nad mapu je samozřejmostí. 

 

Část společnosti se zbývá přímo projekční a inženýrskou činností, a to primárně dopravních staveb, dopravního značení, dopravně-inženýrských opatření, rozvoje lokalit, staveb s komunikacemi souvisejícími (zasíťování pozemků, odkanalizování...). Část společnosti ze zabývá pasportizacemi, audity, inspekcemi (technici, inspektor, auditor...).

 

Součástí firmy je zkušební laboratoř pro ověřování funkčních parametrů jak svislého, tak i vodorovného dopravního značení. Laboratoř má zaveden systém řízení podle normy ČSN EN 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. V roce 2013 jsme získali statut Akreditovaná laboratoř.

 

V rámci činnosti firmy ohledně zvyšování bezpečnosti silničního provozu spolupracujeme s Dopravními inspektoráty Policie ČR, Odbory dopravy měst a obcí, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správci komunikací, univerzitami a případně dalšími odborníky a zúčastněnými institucemi. Prohlubováním této spolupráce je pořádání odborných "Dopravních konferencí" v jednotlivých krajích České republiky.

 

 

Cílem firmy je zajistit nebo zprostředkovat zvýšení bezpečnosti silničního provozu na nejpotřebnějších místech a nejen na nich, ke spokojenosti žadatele a bezpečnosti všech účastníků provozu.

 

 

 

 

2017 - 2019 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala naše společnost dotaci na realizaci projektu "RSE Project s.r.o. - Inteligentní systém pro efektivní správu a vybavení pozemních komunikací", registrační číslo projektu CZ.01.01.02/0.0/0.0/15_019/0005078.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je komplexní vývoj efektivního pasportovacího nástroje a komplexní databáze dopravních značek a svodidel dostupných přes webové rozhraní. Společnost RSE Project s.r.o bude spolupracovat s VUT Brno (Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií) a dalšími smluvními partnery. Realizace projektu bude prováděna v Ostravě a bude zahrnovat jak průmyslový výzkum, tak experimentální vývoj.

 

 EU1

MPO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden - červen 2015

V rámci regionálního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst v MSK II" reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00011 byl naší společnosti poskytnut Úřadem práce ČR příspěvek na zajištění vzdělávací aktivity našich zaměstnanců a příspěvek na úhradu mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na školení. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%). Více o projektu na: www.esfcr.cz

 

 

 

 

 

červenec 2014

V roce 2014 jsme získali dotaci v rámci dotačního programu "Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje. Cílem tohoto dotačního programu je podpořit vznik a rozvoj začínajících inovativních podniků (Start ups podniků) v Moravskoslezském kraji v podnikatelských inkubátorech ("PI"), vědeckotechnických parcích ("VTP") a podnikatelských a inovačních centrech ("PIC"). Předmětem podpory jsou náklady spojené s nájmem a provozem nebytových prostor ve VTP, PI a PIC. Více na: Start ups

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2020 přibude 21 km nových dálnic a 29,5 km modernizované D1

22. 11. 2019

Na konci letošního roku bude o 34,2 kilometrů víc nových dálnic, které jsou čtyřikrát bezpečnější než běžné silnice. V příštím roce začne řidičům sloužit dalších 21,3 kilometrů dálnic na zelené louce a k tomu přibudou tři modernizované úseky dálnice D1 o 29,5 kilometrů a 24,1 kilometrů obchvatů měst.

V letech 2020 a 2021 bude pokračovat dostavba páteřní dálniční sítě na jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7, královéhradecké D11, frýdecko-místecké D48 nebo obchvat Otrokovic na D55. Pro rok 2020 máme připraveny dálnice k zahájení za 23,6 mld. kč, pro rok 2021 dokonce chceme investovat 51,3 miliardy do nových dálnic,“ řekl na setkání lídrů českého stavebnictví ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Podobně se bude investovat do nových železničních koridorů, které zkracují cestování mezi městy. V příštím roce budou investice v celkovém objemu 27,1 mld. korun, v roce 2021 to bude 45,6 mld. a v roce 2022 počítá Ministerstvo dopravy s 32,3 mld. korun.

„V letech 2020 až 2022 bude pokračovat stavba již zahájených klíčových staveb, jako je úprava tratě mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří, Smíchovem a Černošicemi nebo výstavba koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi směřujícím do Českých Budějovic. Opravovat budeme i nádražní budovy jako ve Vsetíně nebo Mostě. Pracovat také budeme na železničním spojení směřujícím z centra Prahy na Letiště Václava Havla,“ dodává ministr.

Pro příští rok je v rozpočtu na dopravu připraveno 87,34 mld. korun, ke kterým se přidají další prostředky podle potřeby, skutečný rozpočet tak bude o další miliardy vyšší. V letošním roce doprava měla původně k dispozici 86,3 mld. korun, ke kterým přibylo další 15 mld.
 

Zprovoznění dálnic a silnic I. třídy v roce 2020:

21,3 km nových dálnic – 3 stavby (2 úseky D6 + D48)
29,5 km modernizace D1 – 3 stavby
24,1 km silnic I. třídy – 9 staveb
  • D6 Nové Strašecí – Řevničov
  •  D6 Řevničov, obchvat
  •  D48 Rybí – MÚK Rychaltice
  •  I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
  •  I/21 Trstěnice – Drmoul
  •  I/19 Kámen, obchvat

Zdroj: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/V-roce-2020-pribude-21-km-novych-dalnic-a-29,5-km