login

O společnosti

Společnost RSE Project s.r.o. vznikla v roce 2012. Její hlavní činností je řešení bezpečnosti silničního provozu pomocí návrhů, projektů, konzultací, auditů bezpečnosti nebo bezpečnostních inspekcí. Provádíme rozbory nehodových lokalit,  kontrolu funkčnosti dopravního značení, zařízení, záchytných systému a ostatního vybavení pozemních komunikací.

 

RSE Project s. r. o. provádí odbornou pasportizaci nejen komunikací a dopravních značení, ale i svodidlových systémů a příslušenství komunikací. Oproti  běžných nabídek na trhu nabízíme odborné posouzení stavu uvedených zařízení. Dopravní značení posoudíme z hlediska funkčních parametrů, svodidlové systémy odborně a detailně zaevidujeme, pasportizujeme závady a navrhneme opravná opatření i s vyčíslením odhadu nákladů na opravu. Správce komunikací tak získá více, než běžnou, strohou a nutnou majetkovou evidenci, ale získá přidanou hodnotu v přehledu neshod, a to v selektovatelné databází s detailní dokumentací závad. Výstup nad mapu je samozřejmostí. 

 

Část společnosti se zbývá přímo projekční a inženýrskou činností, a to primárně dopravních staveb, dopravního značení, dopravně-inženýrských opatření, rozvoje lokalit, staveb s komunikacemi souvisejícími (zasíťování pozemků, odkanalizování...). Část společnosti ze zabývá pasportizacemi, audity, inspekcemi (technici, inspektor, auditor...).

 

Součástí firmy je zkušební laboratoř pro ověřování funkčních parametrů jak svislého, tak i vodorovného dopravního značení. Laboratoř má zaveden systém řízení podle normy ČSN EN 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. V roce 2013 jsme získali statut Akreditovaná laboratoř.

 

V rámci činnosti firmy ohledně zvyšování bezpečnosti silničního provozu spolupracujeme s Dopravními inspektoráty Policie ČR, Odbory dopravy měst a obcí, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správci komunikací, univerzitami a případně dalšími odborníky a zúčastněnými institucemi. Prohlubováním této spolupráce je pořádání odborných "Dopravních konferencí" v jednotlivých krajích České republiky.

 

 

Cílem firmy je zajistit nebo zprostředkovat zvýšení bezpečnosti silničního provozu na nejpotřebnějších místech a nejen na nich, ke spokojenosti žadatele a bezpečnosti všech účastníků provozu.

 

 

 

 

2017 - 2019 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala naše společnost dotaci na realizaci projektu "RSE Project s.r.o. - Inteligentní systém pro efektivní správu a vybavení pozemních komunikací", registrační číslo projektu CZ.01.01.02/0.0/0.0/15_019/0005078.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je komplexní vývoj efektivního pasportovacího nástroje a komplexní databáze dopravních značek a svodidel dostupných přes webové rozhraní. Společnost RSE Project s.r.o bude spolupracovat s VUT Brno (Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií) a dalšími smluvními partnery. Realizace projektu bude prováděna v Ostravě a bude zahrnovat jak průmyslový výzkum, tak experimentální vývoj.

 

 EU1

MPO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden - červen 2015

V rámci regionálního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst v MSK II" reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00011 byl naší společnosti poskytnut Úřadem práce ČR příspěvek na zajištění vzdělávací aktivity našich zaměstnanců a příspěvek na úhradu mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na školení. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%). Více o projektu na: www.esfcr.cz

 

 

 

 

 

červenec 2014

V roce 2014 jsme získali dotaci v rámci dotačního programu "Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje. Cílem tohoto dotačního programu je podpořit vznik a rozvoj začínajících inovativních podniků (Start ups podniků) v Moravskoslezském kraji v podnikatelských inkubátorech ("PI"), vědeckotechnických parcích ("VTP") a podnikatelských a inovačních centrech ("PIC"). Předmětem podpory jsou náklady spojené s nájmem a provozem nebytových prostor ve VTP, PI a PIC. Více na: Start ups

 

 

 

 

 

 

 

 

Podepsáno: Vyhláška osvobozuje od poplatku dálnici mezi Chebem a K.Vary nebo obchvat Otrokovic 

22.11.2017

Ministr dopravy Dan Ťok podepsal vyhlášku, která od 1. ledna 2018 osvobodí od dálničního poplatku dalších 41 kilometrů. Jsou to úseky, které tvoří obchvaty měst nebo přes které vedou silnice prvních tříd. Vyhláška také určuje podobu nových dálničních kupónů, které se začnou prodávat od prosince.

 

Přehled dálničních úseků bez poplatku od příštího roku:

D3 Veselí nad Lužnicí, sever – Bošilec (104. - 109. km)
D6 Karlovy Vary – Cheb (131. - 162. km)
D46 Hněvotín – Olomouc, Slavonín (37. - 39. km)
D52 Pohořelice (23. - 26. km)
D55 Otrokovice (30. - 32. km)


Prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2018 hmotnostní kategorie do 3,5 tuny bude zahájen nejpozději k 1. prosinci. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů vstoupí do prodeje s novým rokem. Jejich ceny pro rok 2018 zůstávají stejné jako u kupónů pro letošní rok. Roční kupón pro rok 2018 má platnost od 1. prosince 2017 do 31. ledna 2019 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a desetidenní kupón vyjde na 310,- Kč.
 
„Doporučujeme motoristům, aby ve vlastním zájmu neodkládali nákup ročních kupónů na konec ledna, ale koupili si je co nejdříve. Vyhnou se tak případnému riziku, že při hromadných nákupech kupónů na poslední chvíli budou na některých prodejních místech přechodně vyprodané“, říká ministr dopravy Dan Ťok.
 

Zdroj: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/