login

Projekce

Naše společnost se zaměřuje na projektování:

  • realizační dokumentace dopravního značení
  • řešení dopravně bezpečnostních situací
  • řešení rizikových úseků, v dopravě
  • návrhy nových bezpečnostních prvků

Dokumentace je zpracována ve všech stupních návrhu od územně plánovací dokumentace, přes přípravnou až po realizační projektovou dokumentaci

  • Projekty pro vydávání územního rozhodnutí(DÚR)
  • Projekty pro vydání stavebního povolení(DSP)
  • Projekty pro zadání stavby(DZS)
  • Realizační projekty(RDS)

Zaměřujeme se na řešení dopravní situace v zastavěném území měst a obcí, návrhy úprav stávajících komunikací, v obytných zónách apod. Při své práci se snažíme klást důraz na maximální bezpečnost účastníků silničního provozu a účelné řešení dopravní infrastruktury.  Mezi návrhy řešení dopravní situace patří taktéž nákupní zóny, obytné zóny, nové komunikace, parkoviště, odstavné a manipulační plochy včetně napojení na stávající komunikace. Projekty křižovatek včetně světelného signalizačního zařízení. Dopravní části územních plánů obcí, měst a územních celků. Naše společnost Vám na všechny projekty zpracuje i položkový rozpočet pro realizaci. Po zpracování projektové dokumentace je následně projednána s dotčenými orgány státní správy.

Shrnutí základních bodů k problematice nového pojetí dálniční sítě

Začátkem roku 2016 začne platit tzv. nové pojetí dálniční sítě, v rámci kterého budou téměř všechny rychlostní silnice přeznačeny na dálnice a značka Silnice pro motorová vozidla (auto na modrém podkladu) bude uvolněna pro silnice I. třídy, na kterých je bezpečné a vhodné zvýšit maximální rychlost z 90 km na 110 km/h. Nové pojetí dálniční sítě přinese jednodušší značení a větší komfort pro řidiče díky zvýšení na 110 km/h na vybraných úsecích silnic 1. třídy.

Nové pojetí dálniční sítě také přizpůsobuje označení české silniční sítě evropské politice transevropských dopravních sítí (tzv. TEN-T). Formálně díky tomuto opatření přibude 450 kilometrů dálnic. Výměna značek rychlostních silnic na dálnice se bude týkat asi 500 kusů značek.

Důvody pro změnu koncepce je fakt, že dálnice a rychlostní silnice plní v podstatě stejný účel, platí na nich tedy stejná pravidla provozu, a to včetně maximální rychlosti 130 km/h. Díky přeznačení dojde ke zjednodušení administrativy při správě ucelené dálniční sítě.

Pokračování na: novepojetidalnic

 

Mapa nového pojetí dálniční sítě. Oranžově je vyznačen úsek Ostrava - Šenov, zeleně Šenov - Havířov. Na mapě jsou vyznačeny i zatím neexistující úseky z Bohumína přes Havířov po slovenskou hranici. Autor: Ministerstvo dopravy ČR

 

Zdroj: www.mdcr.cz /tiskové zprávy/